Hizmet StandartlarıKent RehberiEbelediyeSite Haritası

15- İnşaat Ruhsatı Ve Ferdi İskan Ruhsat Harçları

KARAR TARİHİ  :  07.02.2011                                                                             KARAR NO :15

KARAR ÖZÜ        : İnşaat Ruhsatı Ve Ferdi İskan Ruhsat Harçları.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER

BAŞKAN : Ali ÇELİK

ÜYELER : İbrahim SAYAR, Mustafa  GEZEN, Mustafa ŞİMŞEK, Hasan KISA, Murat

CAN, Ahmet CEBECİ, Mehmet ÇATAL, Abdullah PİŞKİN, Erdal USLU

KATILMAYAN ÜYE : Hüsamettin SARISOY, Emre ŞEKERCİ

1) Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarihli toplantısında gündemin 2. maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz İnşaat Ruhsatı ve ferdi İskan ruhsatlarının verilmesi safhalarında aşağıda yazılı Gelir kalemlerinin alınabilmesi için,

 

A- İMŞAAT RUHSAT HARÇLARI

(İnşaat Ruhsatı verilirken)

 

1-

Keşif Ücreti ( İnşaat Ruhsatı verilen parsel başı ) …………..

120,00,-TL

2-

Proje kontrol ücreti ( İnş. Ruhsatı verilen bina başına )…......

120,00,-TL

3-

Bina İnş. Ruhsat levhası tesbit ve kontrol ücreti…………….

140,00,-TL

4-

Numarataj ücreti ( İnş. Ruhsatı verilirken Bina Başı )………

120,00,-TL

B- İSKAN RUHSAT HARÇLARI

(Ferdi İskan Ruhsatı verilirken)

 

1-

Numarataj  Ücreti ( İskan Ruhsatı verilirken bağımsız bölüm başına ).....

25,00,-TL

 

Belediyemiz İnşaat Ruhsatı ve ferdi İskan ruhsatlarının verilmesi safhalarında, Gelir kalemleri mali hizmetler müdürlüğünün hazırladığı şekli ile oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Belediye Başkanı Ali ÇELİK, Meclis Üyesi İbrahim SAYAR, Mustafa ŞİMŞEK, Hasan KISA, Murat CAN, Mustafa GEZEN, Ahmet CEBECİ, Mehmet ÇATAL, Abdullah PİŞKİN ve Erdal USLU’ nun EVET oylarıyla OYBİRLİĞİ ile Belediyemiz İnşaat Ruhsatı ve ferdi İskan ruhsatlarının verilmesi safhalarında, Gelir kalemleri mali hizmetler müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabul edildi.

Ali ÇELİK                                       Hasan KISA                                      Mehmet ÇATAL

Belediye Başkanı                                                Katip Üye                                                Katip Üye